ทะเลสาบวินนิเพก เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่เป็นอันดับหก ของแคนาดา ทะเลสาบในทวีปอเมริกาเหนือ ในจังหวัดของแมนิโทบา , แคนาดา และยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ เป็นอันดับสาม ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในแคนาดา

                   ทะเลสาบวินนิเพ็ก มีลักษณะค่อนข้างตื้น โดยมีความลึกเฉลี่ย 12 เมตร ส่วนในบริเวณช่องแคบลึก 36 เมตร อยู่ระหว่างแอ่งหนือ และแอ่งใต้ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก และมีป่าเหนือรวมถึงแม่น้ำที่เก่าแก่ ได้รับการจารึกเป็นมรดกโลก ในปี 2018

ทะเลสาบมีขนาดจากทางเหนือจรดใต้ 416 กิโลเมตร โดยมีหาดทรายที่ยาว และหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่ และถ้ำค้างคาว ที่กระจายอยู่หลายแห่งในบางพื้นที่ Manitoba Hydro ใช้ทะเลสาบเป็นอ่างเก็บน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอยู่หลายเกาะและส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

ทะเลสาบวินนิเพก ไหลไปทางเหนือ สู่แม่น้ำเนลสัน ในอัตราเฉลี่ยต่อปี 2,066 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำฮัดสันเบย์ พื้นที่ลุ่มน้ำนี้ เป็นที่รู้จักในฐานะรูเพิร์ทแลนด์ เมื่อบริษัท ฮัดสันเบย์ได้รับใน รัฐธรรมนูญ

                   ชายฝั่งทางตอนใต้ เป็นพื้นที่ตากอากาศสำคัญ ที่ให้บริการ Winnipeg ซึ่งอยู่ทางใต้ 40 ไมล์ (64 กิโลเมตร) มีเกาะที่สำคัญได้แก่ Hecla, Deer และ Black ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Hecla Provincial Park

แหล่งธรรมชาติ

ปลา

                  แหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ที่พบในทะเลสาบ สนับสนุนปลาหลายสายพันธุ์ มากกว่าทะเลสาบอื่นๆ ในแคนาดา มีสัตว์หลากหลายชนิด ได้แก่ ปลาแลมป์เพรย์ (Petromyzontidae), ปลาสเตอร์เจียน (Acipenseridae), mooneyes (Hiodontidae), minnows (Cyprinidae), หน่อ (Catostomidae), ปลาดุก (Ictaluridae), หอก (Esocidae), ปลาเทราท์และปลาไวต์ฟิช (Salmonidae), ปลาเทราท์ (Percopsidae), ปลาคอด (Gadidae), sticklebacks (Gasterosteidae), sculpins (Cottidae), sunfish (Centrarchidae), คอน (Percidae) และดรัม (Sciaenidae)

                 ปลาสองสายพันธุ์ ที่อยู่ในทะเลสาบ ถือว่ามีความเสี่ยง ได้แก่ ซิสโก้ชอร์ตขากรรไกรและควายปากใหญ่ นอกจากนี้ยังมีปลาเทราต์สีรุ้ง และปลาเทราต์สีน้ำตาล มีแหล่งเพาะเลี้ยงในน่านน้ำแมนิโทบา โดยการประมงระดับจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานและดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโอกาสในการตกปลา

นก

                 ทะเลสาบวินนิเพก เป็นแหล่งให้อาหาร และทำรังของนกหลากหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับน้ำในช่วงฤดูร้อน ทะเลสาบวินนิเพก มีพื้นที่สองแห่ง ที่ถือว่ามีความสำคัญระดับโลกในการอพยพในฤดูใบไม้ร่วง

                Piping Plovers นกชายฝั่งที่ใกล้สูญพันธุ์ พบได้ในหลายพื้นที่รอบทะเลสาบ Gull Bay Spits ทางตอนใต้ของเมือง Grand Rapids ถือเป็นแหล่งทำรังที่สำคัญ ระดับประเทศสำหรับสายพันธุ์นี้