ทะเลสาบฮูรอน (Lake Huron ) ใหญ่เป็นอันดับสองของเกรตเลกส์ (Great Lakes) ของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งมีอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับมิชิแกน (สหรัฐอเมริกา) ทางทิศเหนือและตะวันออกติดกับออนแทรีโอ ที่แคนาดา มีพื้นน้ำรวมทั้งสิ้น 59,600 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกที่สุดที่ 230 เมตร มีชายฝั่งยาวถึง 6,156 กิโลเมตร และความลึกโดยเฉลี่ย 59 เมตร

                       ทะเลสาบฮูรอน มีแห่งน้ำมาจากทะเลสาบสุพีเรียร์ (ผ่านแม่น้ำเซนต์แมรีส์) จากทะเลสาบมิชิแกน (ผ่านช่องแคบแมคคิแนก) และจากสายน้ำจำนวนมาก ที่ระบายออกจากแอ่งที่อยู่ติดกัน มารวมอยู่ที่ ทะเลสาบฮูรอน และไหลไปทางใต้สุดลงสู่ ทะเลสาบอีรี

                     เกาะหลายเกาะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ อย่าง เกาะ Manitoulinและเกาะอื่น ๆ อีกมากมาย ในอ่าวจอเจียร์ และช่องทางเหนือ
Scenic Mackinac Island และอีกหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบ Mackinac อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

                     การตัดไม้ และการตกปลา เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญใน ทะเลสาบฮูรอน (Lake Huron) และยังมีรีสอร์ทหลายแห่ง ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้ ยังส่วนหนึ่งของ St. Lawrence Seaway ที่รองรับการจราจรหนาแน่น ในเชิงพาณิชย์ ในแร่ เหล็ก เมล็ดพืชและหินปูน

ฤดูการเดินเรือ

ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน – ปลายเดือนธันวาคม และหินปูนขนาดใหญ่บรรทุกได้ที่ Rockport และ Rogers City, Mich ส่วนท่าเรืออื่นที่สำคัญในการค้าขายในท้องถิ่น ได้แก่ Cheboygan , Alpena, Bay Cityและ Harbour Beach (ในมิชิแกน) และ Collingwood, Midland , Tiffin, Port McNicoll และ Depot Harbour ในจอร์เจีย เบย์ (ในออนแทรีโอ)

Hightlight : Alpena-Amberley Ridge

เทือกเขาแอลเพนา – แอมเบอร์ลีย์ เป็นเทือกเขาโบราณใต้พื้นผิว ของทะเลสาบฮูรอน เมื่อประมาณ 9,000 ปีที่แล้ว ระดับน้ำในทะเลสาบฮูรอนอยู่ต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 100 ม. (330 ฟุต) จะมีสันเขา และสะพานบก ที่ถูกใช้เป็นทางอพยพของฝูงสัตว์ขนาดใหญ่อย่าง กวางคาริบู ซึ่งตั้งแต่ปี 2008 นักโบราณคดี ได้ค้นพบสิ่งก่อสร้างหินอย่างน้อย 60 ชิ้น ตามแนวสันเขาที่จมอยู่ใต้น้ำ ในยุค Paleo-Indians

ธันเดอร์เบย์
เป็นที่ตั้งของซากเรืออัปปางที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 116 ครั้ง

อ่าวจอร์เจียนอร์ทแชนแนล
อ่าวจอร์เจีย ซึ่งเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบฮูรอน พบว่ามีเรือจม 212 จาก 1,000 ลำในทะเลสาบ

อ่าว Saginaw
อ่าว Saginaw มีซากเรืออัปปาง 185 แห่งจาก 1,000 แห่ง