ทะเลสาบเกรตแบร์ (Great Bear Lake) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก พื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายในประเทศแคนาดา และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในอเมริกาเหนือ นักค้าขนเฟอร์ชาวยุโรป เดินทางมาสำรวจเมื่อประมาณ ค.ศ. 1800 และต่อมาเซอร์จอห์น แฟรงกลิน นักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางมาถึงใน ค.ศ. 1825 ได้ มีการค้นพบแร่เรเดียมบนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเมื่อ ค.ศ. 1929 อีกด้วย

                        ทะเลสาบเกรตแบร์ ได้รับการตั้งชื่อตามหมีที่อาศัยอยู่ในชายฝั่ง ทะเลสาบเกรตแบร์มีรูปร่างผิดปกติ และมีเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากมีความยาวประมาณ 200 ไมล์ (320 กม.) และกว้าง 25 – 110 ไมล์ (40 – 175 กม.) และจุดที่มีความลึกสูงสุดถึง 1,356 ฟุต (413 ม.) มีพื้นที่ทั้งหมด 12,096 ตารางไมล์ (31,328 ตารางกิโลเมตร )

น้ำในทะเลสาบเกรตแบร์ มีความใส และอุดมสมบูรณ์ด้วยปลา สะดุดตาปลาเทราท์ ทางตะวันตกเป็นที่ตั้งถิ่นฐานหลักของทะเลสาบ แม่น้ำเกรทแบร์ที่มีความยาว 70 ไมล์ (113 กิโลเมตร) ซึ่งระบายน้ำจากทะเลสาบ ไปทางทิศตะวันตกผ่านหนองน้ำ ไปยังแม่น้ำแมคเคนซี

ภูมิศาสตร์

                        Dease Arm อยู่ทางเหนือของ Arctic Circle ทำให้สามารถรับแสงได้ตลอด 24 ชั่วโมงในฤดูร้อน ทะเลสาบเกรตแบร์คร่อมเขตแดนระหว่างโล่แคนาดา และชานชาลาภายในเช่นเดียวกับป่าเหนือเหนือและทุ่งทุนดรา (โปรดดูภูมิภาคทางธรณีวิทยาพื้นที่ป่าไม้) ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบมีหน้าผาแหลม เกาะมากมาย และfjord-like bays ในทางตรงกันข้ามชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ ของทะเลสาบ มีลักษณะราบเรียบโดยมีต้นสนที่อุดมสมบูรณ์ และมีที่ลุ่มน้ำขัง ขนาดใหญ่ ระดับความสูงหลักที่ด้านนี้ของทะเลสาบสร้างขึ้นโดย Scented Grass Hills และ Grizzly Bear Mountain

นิเวศวิทยา

                          แม่น้ำที่อยู่รอบ ๆ Great Bear Lake ดินแดนที่มีสารอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อรวมกับลุ่มน้ำขนาดเล็กอุณหภูมิที่เย็นกว่าและความลึกมาก (ที่จุดที่ลึกที่สุด Great Bear Lake ถึง 452 เมตร) หมายความว่า ทะเลสาบรองรับพันธุ์พืชและปลาได้ค่อนข้างน้อย Great Bear Lake ในทะเลสาบขนาดใหญ่ของแคนาดา มีปลาหลายชนิดจำนวนน้อยที่สุด (เพียง 16 ชนิด) เนื่องจากปลาไม่ได้อพยพ ภายในทะเลสาบมากนัก

ด้วยแคนาดาเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก เป็นแหล่งวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก อาทิ แหล่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่ระดับโลก ถ่านหิน เพชร อลูมิเนียม เป็นต้น และทะเลสาบเกรตแบร์ ก็เป็นอีกแหล่งสำคัญในการทำเหมืองแร่ด้วย จนทำให้เกิดความกังวลในผลกระทบที่จะตามมา

                          แต่สิ่งที่เป็นมลพิษของการทำเหมืองในประวัติศาสตร์บน Great Bear Lake ยังคงเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าแร่ที่อุดมด้วยยูเรเนียม จะถูกทิ้งลงบนทะเลสาบส่วนใหญ่จะถูกกำจัดออกไป เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการทำเหมืองในปี 1950 แต่วัสดุกัมมันตภาพรังสีและโลหะหนักยังคงมีอยู่ทั้งในทะเลสาบและในบ่อผิวน้ำทางฝั่งตะวันออก การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าโลหะหนักสะสมอยู่ในปลาที่พบใกล้ Port Radium ด้วยความเข้มข้นสูงกว่าที่อื่น ๆ ในทะเลสาบ แหล่งที่มาของสารปรอทตามธรรมชาติได้ปนเปื้อนปลาจากแม่น้ำ Johnny Hoe ในระดับที่สูงพอที่จะเป็นปัญหาด้านสุขภาพและด้วยเหตุนี้การประมงในประเทศที่สำคัญจึงได้ยุติลง