ทะเลสาบแปงกอง (Panggong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม ที่อยู่สูงที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงถึง 4,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล และถูกครอบครองโดย 2 ประเทศ คือ ร้อยละ 25 เป็นของประเทศอินเดีย และอีกร้อยละ 75 เป็นดินแดนของประเทศจีน เป็นทะเลสาบ endorheic ที่มีความสวยงาม ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ที่มีความยาว 134 กิโลเมตร ที่ขยายจากอินเดีย ไปยังประเทศจีน

                            ทะเลสาบแปงกอง ตั้งอยู่ที่ความสูง 4,350 เมตร และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และด้วยความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ จึงทำให้ดึงดูดสายตาผู้คนจากทั่วประเทศ

                           แปงกอง ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบหลากสี ด้วยแสงจากดวงอาทิตย์ ที่ตกสะท้อนสู่ยอดเขาสูง – ต่ำด้านหลัง และเปรียบเสมือนปราการ ที่โอบล้อมทะเลสาบไว้ จนส่งผลให้น้ำในทะเลสาบ จากยามเช้าที่บางเบาใสในแบบคริสตัล สู่เขียวเทอร์ควอยซ์ ฟ้า และน้ำเงินเข้มในเวลาเย็นย่ำ และยังเป็นทะเลสาบ ที่มีความเงียบสงบ สะอาดใส และกว้างใหญ่มาก

ทะเลสาบแปงกอง คือ ทะเลสาบน้ำกร่อยกลางทะเล บนเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 4,350 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หนึ่งในสาม ของพื้นที่ทะเลสาบ ตั้งอยู่ในแคว้นลาดักห์ รัฐจัมมู-แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย อีกส่วนที่เหลือ อยู่ในฝั่งทิเบต

คนลาดักห์เรียกที่นี่ว่า “Pangong Tso” มาจากภาษาธิเบต หมายถึง “ผืนน้ำที่อยู่บนพื้นที่สูง” ซึ่งคนลาดักห์ ให้ความเคารพนับถือทะเลสาบแปงกองมาก ซึ่งเป็นความเคารพในธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตใจของชาวลาดักห์

                              เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิภาค ที่มีอากาศค่อนข้างรุนแรง อุณหภูมิ จึงมีความแตกต่างกันอย่างมากตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูร้อน มีอุณหภูมิผิวน้ำถึง 19 องศาเซลเซียส ด้านล่าง 8 องศาเซลเซียส และช่วงปลายเดือนธันวาคม – ต้นเมษายน ทะเลสาบแห่งนี้ จะกลายเป็นน้ำแข็ง

เผ่าเร่ร่อนกับแพะ Pashmina

                              จากจุดชมวิวของทะเลสาบแปงกอง ไปทางใต้ 7 กิโลเมตร นั่นก็คือ Spangmik หมู่บ้านสุดท้ายชายแดนของประเทศอินเดีย หมู่บ้านนี้ ตั้งอยู่บนแนวแคบๆ ของชายหาดที่ปกคลุมด้วยหินกรวดขรุขระ บริเวณนี้ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลสาบ ซึ่งเป็นบ้านของชนเผ่ากึ่งเร่ร่อน Changpa มีเพียงไม่กี่ครอบครัว ที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย และดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงแพะ Pashmina ปลูกข้าวบาร์เลย์และถั่วในช่วงฤดูร้อนสั้นๆ

                               พ่อค้าจากทั่วทุกพื้นที่ทางภาคเหนือของอินเดีย จะมาเข้ามาเพื่อซื้อขนแพะ Pashmia ส่งไปยังเขตแคชเมียร์และรัฐหิมาจัลประเทศ ซึ่งจะกลายเป็นที่รู้จักกันดีเมื่อถักทอเป็นผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์ คุณภาพดี ราคาแพงอย่าง ผ้า Pashmina

ช่วงกลางวัน พวกเขาจะต้อนแพะไปเลี้ยงในทุ่งหญ้า ส่วนช่วงกลางคืน แพะเหล่านี้ จะถูกขังไว้ในคอกหินเรียงต่อกันเป็นชั้นๆ บริเวณกระท่อมของแต่ละครอบครัว เมื่อถึงฤดูหนาว พวกเขาจะโยกย้ายถิ่น ไปในดินแดนที่อบอุ่นกว่าในแถบดักห์