ทะเลสาบ 3 สี มหัศจรรย์ธรรมชาติดินแดนทิเบต ซึ่งเกิดจากทะเลสาบ 3 แห่ง 3 สี ได้แก่ ดำ ขาว และเหลือง ทำให้น้ำในทะเลสาบ มีสีสันที่แตกต่างกัน ตามความลึกและตะกอนที่สะสม เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในมหัศจรรย์ธรรมชาติอันงดงามและน่าตื่นตาตื่นใจ แห่งดินแดนหลังคาโลกแห่งนี้

                    เขตปกครองตนเองทิเบต ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า “หลังคาโลก” อีกทั้งมีอากาศที่หนาวเย็นมาก และยังมีความกดอากาศและออกซิเจนต่ำ ผู้ที่จะมาเยือนทิเบต จะต้องปรับสภาพร่างกายก่อน ด้วยเหตนี้ จึงทำให้มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มาก พลเมืองชายของทิเบตกว่าครึ่ง บวชเป็นพระ ทิเบตมีสามเณริกามากที่สุดในโลก และในทิเบต ยังเคยมีคัมภีร์มากมาย พลเมืองต่างนับถือศาสนากันอย่างเคร่งครัด จนได้รับฉายาว่า “แดนแห่งพระธรรม” (land of dharma)

และสิ่งมหัศจรรย์ของทิเบต ที่จะพาทุกคนมาเที่ยวชม นั่นก็คือ ทะเลสาบ 3 สี ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านผู่อวี้ ตำบลเปียนป้า เมืองชางตู เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทะเลสาบ 3 สี แห่งนี้ เกิดจากทะเลสาบ 3 แห่งที่มีสีดำ สีขาว และเหลือง โดยถูกคั่นด้วยเนินเขาขนาดเล็ก และสีของทะเลสาบที่มีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากความลึกและตะกอนที่สะสม

                    สำหรับ ในเขตการปกครองตนเองทิเบต ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต แห่งเทือกเขาหิมาลัย และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีความสูงเฉลี่ยของพื้นที่อยู่ที่ 4,572 เมตร มีเมือง “ลาซา” หรือ “นครลาซา” เป็นเมืองเอก หรือ เมืองหลวง

นอกจากทะเลสาบ 3 สีแห่งนี้แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ในทิเบตอย่าง พระราชวังโปตาลา และ วัดโจคัง เป็นสถานที่ทรงคุณค่าทั้งสอง ยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกพร้อมกันในปี ค.ศ.1994 อีกด้วย

พระราชวังโปตาลา (Po ta la)

                         ตั้งอยู่ที่กรุงลาซา พระราชวังซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการ และ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ส้รางขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าซรอนซันกัมโป ผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งจักรวรรดิทิเบต ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกทำลาย และสร้างใหม่หลายครั้ง กระทั่งมีพระบัญชาให้สร้างปราสาทนี้ในลักษณะของวังซ้อนวัง พระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว และพระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง

 พระราชวังโปตาลามีระเบียงที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน มีทั้งบันไดไม้บันไดหิน ห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งสวยงาม อีกทั้งรูปเคารพเกือบสองแสนองค์ ในปัจจุบัน พระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่สักการะ

วัดโจคัง (Jokhang Monastery)

                        ตั้งอยู่ห่างจากพระราชวังโปตาลาราว 1 กิโลเมตร ภายในอารามโจคัง ประดิษฐาน โจโว ริมโปเช สีทองอร่าม ทรงเครื่องกษัตริย์ ประดับด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า สูง 1.5 เมตร เป็นองค์ที่สำคัญที่สุด และยังประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย

ภายนอกด้านหน้าวิหารมี แผ่นศิลาจารึก การเจรจาสันติภาพระหว่าง ทิเบต กับ จีนสมัยพระเจ้าตรีซุกเตเซ็น และมีก๊อกน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวทิเบตและผู้มาเยือนจะชำระร่างกายก่อนเข้าไปสวดมนต์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด