ทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) เป็นทะเลปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาคอเคซัสและทางทิศตะวันตกของที่ราบ แห่งเอเชียกลาง ทอดยาวเกือบ 1,200 กิโลเมตร แม้ว่าจะมีความกว้างเฉลี่ยเพียง 320 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ มีปริมาณน้ำประมาณ 78,200 ลูกบาศก์กิโลเมตร

ทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) ซึ่งมีอาณาเขต
– ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับประเทศคาซัคสถาน
– ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศเติร์กเมนิสถาน
– ทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศอิหร่าน
– ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศอาเซอร์ไบจาน
– ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับประเทศรัสเซีย

                  ทะเลแคสเปียน เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าประมาณ 11 ล้านปีที่ผ่านมา ทะเลแคสเปียน เชื่อมกับมหาสมุทรผ่านทางทะเล Azov, ทะเลดำ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในทะเลแคสเปียน มีความพิเศษ เนื่องจากความผันแปรในอดีตทั้งในพื้นที่และความลึก ซึ่งเป็นเบาะแสเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางธรณีวิทยา และมีภูมิอากาศที่ซับซ้อนในบริเวณนี้อีกด้วย

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง การสร้างเขื่อน, อ่างเก็บน้ำ และลำคลอง ในระบบแม่น้ำโวลาก้าอันกว้างใหญ่ ซึ่งไหลลงสู่ทะเลแคสเปียนทางทิศเหนือ ส่งผลต่อสมดุลทางอุทกวิทยาในปัจจุบัน

การขนส่งและการประมงในทะเลแคสเปียน มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นอกจากนี้ หาดทรายที่สวยงาม ของทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) ยังมีรีสอร์ทเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

ตอนเหนือของทะเลแคสเปียน ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบปานกลาง ภาคพื้นทวีป และตอนกลางของทะเลแคสเปียน ที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นภาคพื้นทวีป ส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลกึ่งเขตร้อน และความหลากหลายที่ครบสมบูรณ์

การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศ ในฤดูหนาวจะมี แอนติไซโคลนเอซีแอททิค (Asiatic) ทำให้อากาศเย็น และปลอดโปร่ง ในฤดูร้อน จะมีความกดอากาศสูงอะซอร์ซ (Azores) ศูนย์กลางความกดอากาศต่ำ จากเอเชียใต้เข้ามามีอิทธิพล และทำให้เกิดความปั่นป่วน คือ พายุไซโคลนแปรปรวน ที่ไหลมาจากทิศตะวันตก และแนวเทือกเขาคอเคซัสที่ปิดกั้นพายุดังกล่าว

อุณหภูมิอากาศในฤดูร้อน มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคมอยู่ในช่วงระหว่าง 24 – 26 องศาเซลเซียส ชายฝั่งตะวันออกที่ถูกแดดจัด อุณหภูมิสูงสุด 44 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง – 10 องศาเซลเซียส (ภูมิภาคทางเหนือ) ถึง 10 องศาเซลเซียส (ภูมิภาคทางใต้)

                       ปริมาณน้ำฝนเหนือทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) โดยเฉลี่ยต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 200 – 1,700 มิลลิเมตร ภูมิภาคทางตะวันออกฝนจะตกน้อยที่สุด และมากที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ และมีการระเหยของน้ำมากถึง 1,015 มิลลิเมตรต่อปี การก่อตัวของก้อนน้ำแข็ง ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคทางเหนือ จะแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม และในปีที่อากาศเย็น ก้อนน้ำแข็งที่ลอยไปตามชายฝั่งทางตะวันตก จะลงมาทางใต้จนถึงแหลมอับชิรอน (Abşeron)