“แม่น้ำดานูบ” เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป และมีความยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป มีต้นกำเนิดที่แถบป่าดำ ในประเทศเยอรมนี พาดผ่านยุโรปกลางไปจนถึงยุโรปตะวันออก ผ่าน 10 ประเทศ โดยเริ่มที่เยอรมนี ผ่านออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี โครเอเชีย เซอร์เบีย โรมาเนีย บัลแกเรีย มอลโดวา และยูเครน ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลดำ ที่ประเทศโรมาเนียและยูเครน และแม่น้ำดานูบ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำหลายชนิด เช่น ปลาไพค์ ปลาเวลส์ ปลาฮูโช ปลาคาร์ป แซลมอน เป็นต้น และยังเป็นที่ลุ่มที่รองรับน้ำจากหลายๆ ประเทศ ได้แก่ อิตาลี โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สโลวีเนีย เป็นต้น

                  “แม่น้ำดานูบ” เป็นเส้นทางสัญจรที่ใช้มายาวนานตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน มีเส้นทางที่สัญจรได้รวม 2,415 กิโลเมตร นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งพลังงานน้ำและแหล่งน้ำจืดที่สำคัญอีกด้วย อีกทั้งเป็นทางน้ำที่สำคัญต่อนานาประเทศมายาวนาน หลายศตวรรษจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งในประวัติศาสตร์เคยเป็นปราการที่สำคัญของอาณาจักรโรมันอีกด้วย และยังมีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณแม่น้ำดานูบที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่

เมืองบูดาเปสต์

เป็นเมืองอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ควรพลาด เพราะ ความสวยงามชวนหน้าหลงใหล สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ด้วย สถาปัตยกรรมในเมืองบูดาเปสต์ ปัจจุบันบูดาเปสต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป

สะพานเชน (Chain Bridge)


แต่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น “สะพานโซ่” เป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของบูดาเปสต์ เป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรป ที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ ที่คอสะพานเชนมีรูปปั้นหินแกะสลักรูปสิงโตนอนหมอบอยู่ทั้งสองข้าง หรือถ้าอยากชมความงามของสะพานในยามค่ำคืน เมืองแห่งนี้ ก็จะส่องประกายแสงไฟระยิบระยับสวยงาม

ป้อมชาวประมง Fisherman’s Bastion


ป้อมปราการสีขาวสไตล์นีโอโกธิค สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ออกแบบและก่อสร้าง Frigyes Schulek สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชนเผ่าแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า ชาวประมงที่เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้ ให้รอดพ้นจากการรุกรานของพวกมองโกล บริเวณบนสุด ของ Castle Hill ประกอบไปด้วยหอคอยสังเกตการณ์ 7 หอ เป็นมุมที่เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำดานูบ และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกด้วย

ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ


ในช่วงที่เราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝั่งแม่น้ำ ที่เราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี , ป้อมชาวประมง , โบสถ์ Matthias, อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

และด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม และน่าอยู่ หลายๆ คนก็คงอยากไปเรียนต่อที่ ประเทศเยอรมัน เนื่องด้วยมีการจัดการระบบการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนเป็นหลัก

  • โรงเรียนทั้งประเทศมีมาตรฐานใกล้เคียงกันหมด ไม่มีการจัดอันดับในประเทศ มหาวิทยาลัยรัฐทุกแห่งไม่เก็บค่าเทอมรวมถึงนักศึกษาต่างชาติด้วย (แต่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมละประมาณ 100-300 ยูโร หรือประมาณ 3,400-10,000 บาท)

  • นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามถนัดตั้งแต่จบมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย

  • เรียนครึ่งวัน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรม

  • มีการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  • เน้นเรียนรู้ชีวิตนอกห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะเน้นภาคปฏิบัติ และมีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ