“แม่น้ำอูราล / แม่น้ำยูรัล ( Ural River )” เป็นแม่น้ำที่ไหลจากประเทศรัสเซียถึงประเทศคาซัคสถาน แต่เป็นรอยต่อที่อยู่ระหว่าง ทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป ซึ่งไหลลงมาจากทางใต้ของเทือกเขายูรัล และสิ้นสุดที่ทะเลสาบแคสเปียน แม่น้ำสายนี้ความยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีความยาวประมาณ 2428 กิโลเมตร

                น้ำในแม่น้ำยูรัล ไหลลงสู่ทะเลสาบแคสเปียนในประเทศคาซัคสถาน ซึ่งร้อยละ 70 ของน้ำในแม่น้ำยูรัลได้มาจากการละลายของหิมะ และที่เหลือมาจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงสู่แม่น้ำ และต้นกำเนิดของแม่น้ำยูรัล ที่เกิดจากเทือกเขายูรัล ซึ่งมีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นเส้นแบ่งทวีประหว่างยุโรปกับเอเชีย

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยูรัล (Ural delta) ซึ่งมีลักษณะยาว เรียว คล้ายกับตีนนก (bird’s foot) ซึ่งการเกิดตะกอนสะสมในลักษณะนี้สามารถบอกได้ว่า เกิดจากอิทธิพลการไหลของแม่น้ำเป็นหลัก ที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นเล็กน้อย และบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปี ในสหรัฐอเมริกา ก็มีลักษณะแบบนี้เช่นกัน

เทือกเขายูรัลนั้น มีแม่น้ำที่สวยงามมากมาย น้ำเย็นใส และชายฝั่งหินงดงาม และมีแก่งที่น่าสนใจที่สุด เหมาะกับการไปล่องแก่ง นับว่ากิจกรรมกลางแจ้งยอดฮิต

ชื่อโบราณของแม่น้ำ อูราล
แม่น้ำนี้ยังมีชื่อโบราณ จนกระทั่งปี 1775 แม่น้ำอูรัล ก็ถูกเรียก เป็นชื่อทางการในคาซัคสถาน มันถูกกล่าวถึงครั้งแรกในพงศาวดารของคนรัสเซียใน 1140 มันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Urals

  •  สภาพแวดล้อมในอดีตของดินดอนสามเหลี่ยม มีลักษณะเป็นธารน้ำแข็ง เพราะเมื่อก่อนถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ซึ่งอยู่ในยุคน้ำแข็ง และยุคน้ำแข็งละลาย ก็มีการพัฒนามาเป็นแม่น้ำต่างๆ โดยได้พาตะกอนจากพื้นดิน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็น ที่ราบธารน้ำแข็งรัสเซีย และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยูรัล ก็เริ่มมีการคงสภาพในช่วงไพลสโตซีน
  • ปัจจัยของระดับน้ำทะเลที่มีผลต่อดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยูรัล แม่น้ำยูรัล เริ่มมีการเปลี่ยน ทิศทางในช่วงหลังยุคที่น้ำทะเลลด และได้มีการขยายตัวไปถึง 32 กิโลเมตร และยื่นเข้าไปในคาบสมุทรเปชนอย (Peshnoy) ในประเทศคาซัคสถาน
  • การพัฒนามาเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยูรัล มาจากการถูกกัดเซาะจากคลื่น และจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล จนเกิดเป็นลักษณะของทางน้ำ และเมื่อตะกอน มีการสะสมตัวมากขึ้น เกิดเป็นลักษณะของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยูรัล
  • มีการพบซากดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่พวกแพลงก์ตอน ไปจนถึงพวกไดอะตอมขนาดเล็ก แต่ที่สามารถพบได้ในหิน ได้แก่ หอยสองฝา และหอยฝาเดียว

นอกจากนี้ยังมีเมืองที่อยู่ตามชายฝั่ง ได้แก่

  •  มักนีโตกอสค์ เป็นเมืองอุตสาหกรรมในเชเลียบินสค์โอบลาสต์ ประเทศรัสเซีย ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำอูรัล มีชาวบัชเคียร์และชาวคีร์กิซอาศัยอยู่ ดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงปศุสัตว์ และหลังจากที่พบแร่เหล็กแมกนีไทต์ รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้เริ่มพัฒนา และได้กลายเป็นเมืองใหญ่ในปี ค.ศ. 1933
  •  อูรัลส์ค เป็นเมืองในคาซัคสถานตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำอูราล และชาแกนใกล้กับชายแดนรัสเซีย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอูราล
  • ออร์สก์ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน Orenburg Oblast ประเทศรัสเซีย เป็นเมืองคร่อมแม่น้ำอูราล เนื่องจากแม่น้ำสายนี้ถือเป็นเขตแดนระหว่างยุโรปและเอเชียจึงกล่าวได้ว่า Orsk อยู่ในสองทวีป