แม่น้ำลีนา เกิดจากภูเขาทางด้านตะวันตกของทะเลสาบไบคาล ไหลผ่านไซบีเรียลงสู่อ่าวลัปเตฟ ในมหาสมุทรอาร์กติก ในแม่น้ำแห่งนี้ มีน้ำแข็งปกคลุกถึง 8 เดือนต่อปี จะเริ่มเป็นน้ำแข็งในช่วงปลายปีราว พฤศจิกายน – ธันวาคม ชั้นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ซึ่งจะละลายอย่างรวดเร็ว และเชี่ยวกรากในช่วงก่อนถึงฤดูร้อนไม่นาน ระหว่างฤดูร้อน น้ำจะเอ่อล้นท่วมเขตที่เป้นทุ่งหย้า และหลังจากน้ำแห้งลง พื้นดินก็จะถูกปกคลุกไปด้วยหญ้าเขียวขจี อุณหภูมิสูงสุด อาจสูงได้ถึง 35 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูร้อนจะมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในเดือนกันยายน หิมะจะเริ่มตกอีกครีั้ง แม่น้ำลีนา ยังเป็นสถานที่ตั้งสำคัญของเสาหินลีนา เป็นสถานที่ทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงามของเสาหิน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย

                 แม่น้ำลีนา แบ่งออกเป็น 3 สาย ที่ไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์คติก เป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับ 5 ของโลก ที่ปลายแม่น้ำลีนา มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุด ในซีกโลกเหนือ ทอดตัวยาวถึง 100 กิโลเมตร ลงไปสู่ทะเล Laptev (ลาเทวฟ) และกว้างประมาณ 400 กม.

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ แม่น้ำลีนา

อุทยานเสาหิน แห่งแม่น้ำลีนา
มีความโดดเด่นในเรื่องของทัศนียภาพ ของเสาหินที่น่าตื่นตาตื่นใจ ล้วนแต่มีความสูงกว่า 100 เมตร จะพบเห็นเสาหินนี้ได้ตามแนวฝั่งแม่น้ำลีนา เสาหินที่เห็นกันนี้ เกิดจาก สภาพที่เกิดจากพื้นที่ ที่มีสภาพอากาศ ที่ร้อนและหนาวจัด (จาก -60 องศา ในฤดูหนาว ถึง 50 องศา ในฤดูร้อน) เสาหินในรูปแบบของตัวค้ำยัน แยกออกจากัน เกิดจากน้ำแข็งแตกละเอียด ไหลลงมาระหว่างรอยเชื่อมต่อการแทรกซึมของน้ำ ซึ่งทำให้ทางน้ำระหว่างเสากว้างขึ้น แบะยอกออกจากกัน กระบวนของธารน้ำ ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเสาหินอย่างเฉียบพลัน ด้วยเช่นกัน ก่อให้เราเห็นแท่งเสาหินที่เราพบเห็นในปัจจุบัน จึงทำให้อุทยานธรรมชาติเสาหินแห่งแม่น้ำลีนา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2012


นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไปตามแม่น้ำลีนา โดยการติดต่อ บริการด้านการท่องเที่ยวในเมืองยาคุตสค์ ซึ่งเป็นเมืองท่า บนฝั่งแม่น้ำลีนา และยังเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐซาฮาอีกด้วย โดยการล่องเรือเที่ยว จะเริ่มต้นที่ ทะเลสาบไบคาล ล่องไปตามแม่น้ำ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 900 ไมล์ ก็จะได้พบกับอุทยานเสาหินแห่งแม่น้ำลีนา
แม้การเดินทางเข้าไปถึงที่นี่จะยากเย็นก็ตาม เริ่มต้นการเดินทาง จะต้องเดินทางจากกรุงมอสโกในเวลา 3-4 วัน เพื่อไปถึง ป่าไซบีเรียของเมืองยาคุตสค์ แล้วเดินทางด้วยเรือเพื่อเข้าถึงป่าหินแห่งนี้ เป็นการเดินทางที่ยากลำบากและใช้เวลานาน แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย ก็ยอมที่จะทุ่มเท เพื่อมาเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ

ป่าหินลีน่า เป็นหลักฐานสำคัญ ที่โดดเด่นของประวัติศาสตร์ธรมชาติ และเป็นที่อยู่ที่สะสมของเหล่าฟอสซิล จำนวนมากของสิ่งมีชีวิตโบราณ ซึ่งมีการขุดพบฟอสซิลเก่าแก่สำคัญ ที่นี่ ทั้งซากแมมมอธ กระทิงโบราณ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางอินทรีย์ และความหลายหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ