“แม่น้ำแอมะซอน” หรือ “แม่น้ำอะเมซอน” เป็นแม่น้ำในทวีปอเมริกาใต้ มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเปรู ไหลผ่านประเทศโคลอมเบีย และไหลออกมหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศบราซิล ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 6,800 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีปากแม่น้ำกว้างที่สุดในโลก ฝนที่ตกในลุ่มแม่น้ำแอมะซอนเฉลี่ยปีละ 3 เมตร – 6 เมตร แต่ฝนจะตกเพียงไม่กี่เดือน แตกต่างกันไปตามสถานที่ ช่วงฤดูแล้งในเดือนตุลาคม น้ำจะลดลงจนมองเห็นสันทราย และเกิดเป็นทะเลสาบต่างๆ ในฤดูฝน น้ำหลากน้ำจะท่วมป่าทุกปี ในเนื้อที่ประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร และยังถือเป็นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำมากถึง 1 ใน 5 ส่วนของโลก มีแม่น้ำสาขาแยกออกมากว่า 1,100 สาขา อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก และมีชนิดพันธุ์ปลามากที่สุดในโลกด้วย ซึ่งนับว่ามีมากกว่ามหาสมุทรแอตแลนติกเสียอีก

                ลุ่มแม่น้ำแอมะซอนครอบคลุมพื้นที่ 9 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศบลาซิล รองลงมาเป็นเปรู โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา กายอานา ซูรินาเม และเฟรนซ์เกียนา ตามลำดับ น้ำที่หมุนเวียนอยู่ในลุ่มแม่น้ำแอมะซอนคิดเป็นร้อยละ 15 – 16 ของน้ำจืดทั่วโลก ซึ่งการไหลของแม่น้ำจะช่วยพัดพาตะกอนดิน และแร่ธาตุ ไปเติมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำ

ป่าอะเมซอน ป่ามหัศจรรย์ของโลกก็เนื่องมาจากลักษณะสำคัญต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ ฯลฯ นับเป็นป่าที่ถูกยกให้เป็น “ปอดของโลก” และมีความลึกลับอีกด้วย

ป่าอะเมซอน เป็นปอดของโลกอย่างไร


ลุ่มน้ำแอมะซอน เป็นที่ที่มีป่าปฐมภูมิ คิดเป็น 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลก ป่าแอมะซอนยังทำหน้าที่เป็นเหมือนปอดของโลก โดยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากชั้นบรรยากาศโลกถึง 1,500-2,000 ล้านตันต่อปี แต่ผลจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ประสิทธิภาพการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

พืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์


ป่าแห่งนี้ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์นานาชนิด ทั้งชนิดที่หายาก และชนิดที่ยังรอการสำรวจ และค้นพบอีกมากมาย พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าทึบ ทำให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถสอดส่องไปยังพื้นดินได้

 พืชพรรณหายากในผืนป่าแห่งนี้ เช่น ต้นไม้ระเบิด ที่ระเบิดตัวเองกลายเป็นเม็ดพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ด้วยแรงระเบิดไปได้ไกลถึง 150 ฟุต และสัตว์หายากที่พบในป่านี้เท่านั้น คือ เคเมนหรือไคเมน สีขาว (Caiman) ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มเดียวกับจระเข้

นอกจากสัตว์ป่าหายากแล้ว ยังเป็นแหล่งรวบรวม สัตว์ดุร้าย รวมถึงมีพิษมากที่สุดในโลก เช่น
มดหัวกระสุน ความเจ็บนี้อาจเทียบได้ 30 เท่าเมื่อเทียบกับการถูกผึ้งต่อย
กบลูกศรพิษ ที่มีสีสันสวยงาม แต่มีพิษร้ายแรง
งูอนาคอนด้ายักษ์
ปลาที่ดุร้ายที่สุดอย่าง ปลาปิรันยา
ตะขาบยักษ์อเมซอน เป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนิสัยดุร้าย กินเนื้อเป็นอาหาร

กลุ่มชาติพันธุ์
นักสำรวจให้ข้อมูลว่า ป่าแอมะซอนเป็นบ้านเกิดของกลุ่มคนภุง 300 กลุ่ม รวมถึงอีกหลายชนเผ่าที่ปิดตัวเองจากโลกภายนอก ไม่ติดต่อและรับคนเข้าพื้นที่เด็ดขาด