แม่น้ำโป (Po) เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในอิตาลี เป็นแม่น้ำที่มีความยาวทั้งสิ้น 682 กิโลเมตรถ้ารวมแม่น้ำไมราด้วย ที่ไหลจากต้นแม่น้ำในเทือกเขาแอลป์ ไปทางตะวันออกทางตอนเหนือของอิตาลี ไปยังสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ บนฝั่งทะเลเอเดรียติกไม่ไกลจากเวนิส

                   สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลี ซึ่งทางตอนเหนือของคาบสมุทรอิตาลี จะอยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ ส่วนทางทิศตะวันออกติดกับทะเลเอเดรียติก และทิศตะวันตกติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่าน จึงทำให้มีตะกอนที่มาตกสะสมตัวอยู่จากการพัดพามาจากเทือกเขาแอลป์ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ซับซ้อนที่สุดในยุโรป ซึ่งมีปากแม่น้ำมากถึง 14 ปาก โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ Po di Levante, Po di Maestra, Po della Pila, Po delle Tolle และ Po di Goro e di Gnocca ซึ่ง Po della Pila มีปริมาณน้ำมากที่สุดและเป็นเพียงสายเดียวที่เดินเรือได้ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่สำคัญบริเวณแม่น้ำโป ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก นั่นก็คือ

เกาะเวนิส ประเทศอิตาลี

  • เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) เป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกัน ซึ่งเมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง ทะเลสาบน้ำเค็มนี้ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง ระหว่างปากแม่น้ำโปกับแม่น้ำปลาวี เป็นเมืองที่มีการใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด รวมทั้งที่อยู่อาศัย ก็ปลูกติดกับแหล่งน้ำ บริการไปยังที่ต่างๆ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ 2 ฝั่งคลอง เป็นเมืองที่มีคลองมากกว่าถนน
  • วรรณกรรม เวนิส เป็นที่รู้จักกันจาก บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่สุด คือ Romeo and Juliet เชื่อกันว่า เวนิส เป็นถิ่นกำเนิดของทั้งคู่ ทั้งสายน้ำ สถาปัตยกรรมอันคลาสสิก ตำนานรักอมตะ จึงเป็นการส่งเสริมให้ เวนิส เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ โรแมนติกที่สุดในโลก

สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะเวนิส

  • สะพาน Rialto แห่ง Grand Canal
    สะพานริอัลโต เป็นสะพานหินซุ้มโค้งเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ทอดข้ามคลองแกรนด์คาแนล เชื่อมพื้นที่ระหว่างเขตซานมาร์โค และเขตซานโปโล เข้าไว้ด้วยกัน เป็นแลนด์มาร์กที่ตั้งอยู่กลางแหล่งช้อปปิ้ง นับว่าเป็นจุดชมวิวคลองแกรนด์คาแนลบริเวณโค้งน้ำที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม
  • มหาวิหารซานมาร์โค (St.Mark’s Basilica) สัญลักษณ์แห่ง เวนิส
    มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารประจำเมืองเวนิส สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานร่างของนักบุญ ซานมาร์โค หรือ นักบุญมาร์ค อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เป็นแลนด์มาร์กที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานที่สวยงามล้ำค่า และโดเด่นด้วย รูปปั้นนักบุญมาร์ค