แม่น้ำนิโยะโดะ ได้ชื่อว่าเป็น แม่น้ำที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยธารน้ำใสที่ส่องประกายเป็นน้ำสีน้ำเงินเข้ม จึงเรียกกันว่า “นิโยะโดะบลู” สามารถเดินเขาชมสุดยอดทัศนียภาพของหุบเขา และยังแวะคาเฟ่ นั่งชิลๆ ชมวิวแม่น้ำได้อีกด้วย

                     แม่น้ำโยโดะ (Yodo – gawa) บางช่วงของแม่น้ำเรียกว่า แม่น้ำเซตะ (Seta-gawa) หรือ แม่น้ำอูจิ (Uji-gawa) เป็นแม่น้ำสายหลักในจังหวัดโอซากะบนเกาะฮนชู มีแหล่งกักเก็บน้ำหลัก อยู่ที่ทะเลสาบบิวะ ในจังหวัดชิงะ ในเขตนี้จะเรียกว่า “แม่น้ำเซตะ” จากนั้นจะไหลเข้าสู่ทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบเขื่อน แล้วจึงไหลลงสู่เขตจังหวัดเกียวโต จะถูกเรียกว่า “แม่น้ำอูจิ”

                    หลังจากนั้น จะไปรวมกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ “แม่น้ำคัตสึระ” กับ “แม่น้ำคิซุ” ซึ่งจากจุดนี้เป็นต้นไป จะเรียกว่า “แม่น้ำโยโดะ” และไหลสู่เขตจังหวัดโอซากะ ในจังหวัดโอซากะนี้เอง แม่น้ำโยโดะ มีการแตกสาขาออกไปเป็น “แม่น้ำคีวโยโดะ” ไหลสู่ใจกลางของนครโอซากะ แม่น้ำทั้งสองสายจะไหลออกสู่อ่าวโอซากะ

                    แม่น้ำนิโยะโดะ เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญอย่างมาก มีความยาวถึง 124 กิโลเมตร โดยไหลจากส่วนลึกของเทือกเขาชิโกกุ ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “แม่น้ำที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น” จากการจัดอันดับคุณภาพน้ำทั่วประเทศ ซึ่งน้ำที่ไหลจากที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,500 เมตร เรื่องคุณภาพจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่เปลี่ยนแปลงเลย

ชื่อ “แม่น้ำนิโยะโดะบลู” เนื่องมาจาก ผิวน้ำมีลักษณะส่องประกายเป็นสีน้ำเงินเข้ม และสามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ที่จะมองเห็นเป็นสีน้ำเงิน โดดเด่นเป็นพิเศษ และหนึ่งสถานที่ท่อเงที่ยว ที่มีชื่อเสียงคือ “สระน้ำนิโกะ” เป็นแอ่งน้ำที่ลึกลับ เพราะต้องเดินลงไปตามทางลาดที่มีเชือกและราวจับ ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นกับความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของสายน้ำที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และสีน้ำเงินตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์

นอกจากนี้ บริเวณลุ่มน้ำจะมี “สะพานชิงกะบาชิ” ซึ่งเป็นสะพานที่ไม่มีราวกั้น สร้างขึ้นเพื่อกันไม่ให้น้ำพัดไป แม้น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม และมีไร่ชาที่ปลูกเป็นแนวตามขั้นบันได บนพื้นที่ลาดบนภูเขา ทำให้คุณได้มองเห็นการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ตามแม่น้ำอีกด้วย

                        หากต้องการสัมผัสเสน่ห์ของ “นิโยะโดะบลู” อย่างลึกซึ้ง ขอแนะนำให้เดินเที่ยวหุบเขา “หุบเขายาสุอิ” อยู่ที่แม่น้ำยาสุอิ เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำนิโยโกะ แวดล้อมไปด้วยป่าดิบชื้น ทั้งพืชพรรณหายาก พร้อมด้วยธารน้ำใสอันสวยงาม เมื่อเดินเข้าไปตามทางเดิน เลียบหุบเขาจะพบ ก็จะได้พบกับ “สระน้ำคริสตัล” ที่มีน้ำใสมากที่สุดในบริเวณ แม่น้ำโยโะ แสงอาทิตย์ที่ส่องลงบนผืนน้ำจะทำให้มองเห็น หินก้นแม่น้ำ ได้อย่างชัดเจน

เมื่อเดินทางต่อไปจนถึงด้านในสุด จะมีฝายชะลอน้ำ และภาพที่ตัดกันของแอ่งน้ำสีน้ำเงิน กับม่านน้ำตกสีขาวนั้นงดงามอย่างมาก ว่ากันว่า ฝายแห่งนี้ เป็นจุดที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์ และรักษาความสะอาดใสของน้ำเอาไว้ นอกจากนี้ ก็ยังมีจุดท่องเที่ยวให้ชมวิวกันอีกหลายแห่ง อย่างเช่น น้ำตกฮิริว เป็นน้ำตก 2 ชั้น ที่มีความสูงถึง 25 เมตร เมื่อมองภาพรวมแล้ว คล้ายกับมังกรที่เลื้อยพุ่งออกไป และน้ำตกมิคาเอริ ที่ไหลผ่านหน้าผาสูงชัน เป็นต้น