น้ำ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ก่อกำเนิดชีวิต รวมไปถึงการสร้างสมดุลของสสารบนโลก เป็นองค์ประกอบหลัก ทางธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงอาศัยอยู่ของทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช อีกด้วย

น้ำมาจากไหน

              ดาวเคราะห์ดวงนี้ ถูกปกคลุมด้วย แหล่งน้ำ มากถึงร้อยละ 71 หรือราว 2 ใน 3 ของพื้นที่ผิวทั้งหมด ซึ่งมี “วัฏจักรน้ำ” (Water Cycle) ทำหน้าที่เชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธรรมชาติ ตั้งแต่เมื่อ 3.8 พันล้านปีก่อน จากการเย็นตัวลงของโลก จนก่อให้เกิดน้ำฝน และหยาดน้ำฟ้า ที่ตกลงมาสู่พื้น ดิน จนเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ

            ทั้งมหาสมุทรซึ่งรวบรวมปริมาณของน้ำบนโลก มากถึงร้อยละ 97 ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งขั้วโลก (ร้อยละ 2) แม่น้ำ ทะเลสาบ รวมถึงน้ำในดิน (ร้อยละ 1) และน้ำ (ความชื้น) ในชั้นบรรยากาศโลก

ประเภทของแหล่งน้ำธรรมชาติ

  • แหล่งน้ำผิวดิน (Surface Water)

แหล่งน้ำกว่าร้อยละ 99 บนโลก ที่สะสมน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นดิน ไหลตามความลาดชัน ของสภาพภูมิประเทศ และมาขังรวมกันเป็นมหาสมุทร ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง และบึง ด้วยความเป็นแหล่งน้ำบนผิวโลก จึงมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารพิษและสารปนเปื้อนต่างๆ ได้

  • แหล่งน้ำใต้ดิน (Ground Water)

น้ำที่สะสมอยู่ในชั้นดิน หรือ “น้ำในดิน” และชั้นหิน หรือ “น้ำบาดาล” ของโลก เกิดจากการไหลซึมของน้ำบนผิวดิน ไปสะสมอยู่ในชั้นดินและชั้นหินต่าง ๆ ลึกลงไปใน “ชั้นหินอุ้มน้ำ” (Aquifer) น้ำใต้ดินมักสามารถคงคุณภาพ ของน้ำไว้ในระดับดีถึงดีเยี่ยม เนื่องจากสารแขวนลอยต่าง ๆ ถูกกรองโดยชั้นดินและหิน แต่ก็อาจมีการปนเปื้อนแร่ฐาตุ และสารเคมีบางอย่าง ที่ซึมลงสู่ชั้นใต้ดินได้

  • น้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water)

น้ำในสถานะต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศโลก เช่น เมฆ ฝน และหยาดน้ำฟ้า (Precipitation) ทั้งลูกเห็บ หิมะ ละอองน้ำ หมอก หรือไอน้ำ

การเกิดลำน้ำ

                 แหล่งน้ำแต่ละแหล่ง หรือแหล่งน้ำในแต่ละพื้นที่ ล้วนมีขนาดและลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไป เป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ทางธรรมชาติ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ด้วยโครงสร้างทางธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ ความเร็วและปริมาณของกระแสน้ำในแต่ละฤดูกาล รวมไปถึงระยะเวลาของการเกิดและการกัดเซาะอีกด้วย

                 จากการไหลตามธรรมชาติของน้ำ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก การเกิดลำน้ำจึงไหลจากพื้นที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เมื่อฝนตกลงมายังพื้นดิน น้ำบางส่วนซึมลงสู่ชั้นดินและหิน ในขณะที่น้ำไหลไปตามหน้าผิวดิน และเกิดการกัดเซาะ เป็ร่องน้ำ ขยายแตกสาขากลายเป็นห้วย ลำธาร และแม่น้ำในที่สุด

การเกิดแม่น้ำสีแดง

                แม่น้ำแดงในกุสโก, เปรูเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในโลก โดยมีสายน้ำสีแดง สร้างความแปลกตา ให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ในความเป็นจริงแม่น้ำ เป็นเพียงสีแดง ในช่วงฤดูฝนของเปรูเท่านั้น

สาเหตุที่แม่น้ำเป็นสีแดง เพราะหุบเขาต้นน้ำมีดินที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ สนิมเหล็กและ ฮีมาไทต์ หรือ แร่เหล็กแดง (Hematite) เวลาฝนตก ฝนชะเอาสีแดงลงมากในแม่น้ำ จนเกิดแม่น้ำสายสีแดง แห่งนี้

แม่น้ำสีแดง

การเกิดแม่น้ำสีฟ้า

               เกาะกรีนแลนด์และแม่น้ำสีฟ้าสดใส ที่เห็นแล้วต้องรู้สึกเย็นขึ้นมากันบ้างแน่นอน แม่น้ำสีฟ้าสดใสดุจคริสตัลเม็ดงามนี้ เป็นแม่น้ำสายหนึ่งบนธารน้ำแข็งปีเตอร์แมนน์ สีฟ้าสวยสดของแม่น้ำสายนี้ เกิดจากการละลายของภูเขาน้ำแข็ง และแผ่นน้ำแข็ง รวมถึงโคลนจากธารน้ำแข็งที่เรียกว่า Rock Flour จนเกิดเป็นน้ำสีฟ้าใสบริสุทธิ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวชมในช่วงอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งที่สุดของปี

แม่น้ำสีฟ้า