แม่น้ำ เป็นทางน้ำธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งแม่น้ำก็มีส่วนประกอบจากหลายๆ ส่วน ทั้งแหล่งกำเนิดต้นน้ำ ธารน้ำ และมีความสำคัญต่อวีถีชีวิตของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทย มีแม่น้ำสายสำคัญบางสายที่ทอดยาวข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียว และวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับ 5 อันดับแม่น้ำสายยาวที่สุดของไทย จะมีแน่น้ำสายไหนบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

5 อันดับแม่น้ำสายยาวที่สุดของไทย

อันดับที่ 1 แม่น้ำชี

มีความยาว 765 กิโลเมตร

                       เกิดจากที่ราบด้านตะวันออก ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เขาสันปันน้ำ จนถึงเขาเทวดา ซึ่งเป็นแนวภูเขาชายเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ มีสาขาหลัก 5 ลำน้ำ ประกอบไปด้วย ลำน้ำพรม ลำน้ำพอง ลำน้ำเซิน ลำน้ำปาว และลำน้ำยัง

อันดับที่ 2 แม่น้ำน่าน

มีความยาว 740 กิโลเมตร

                      มีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน ซึ่งยาวที่สุด ในบรรดาแควต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของไทย

อันดับที่ 3 แม่น้ำยม

มีความยาวประมาณ 735 กิโลเมตร

                      เป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดอยู่ในป่าดงดิบ มีสูงชันสลับซับซ้อน บนเทือกเขาผีปันน้ำ และเทือกเขาแดนลาว อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาและแพร่ โดยมีแม่น้ำงิม และ แม่น้ำควร ไหลมาบรรจบกันที่บ้านบุญยืน จังหวัดพะเยา กระแสน้ำไหลผ่าน สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ไปบรรจบกับแม่น้ำน่าน จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนแม่น้ำน่านไปรวมกับแม่น้ำปิง ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

อันดับที่ 4 แม่น้ำปิง

มีความยาว 658 กิโลเมตร

                      แม่น้ำปิง หรือ แม่ปิง หรือ แม่ระมิงค์ เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสอง ของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิงไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ำตะวันตก โดยมีต้นน้ำอยู่ที่ ดอยเชียงดาวในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดลำพูน รวมกับแม่น้ำวัง จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร แล้วบรรจบกับแม่น้ำน่านจังหวัดนครสวรรค์ จากจุดนี้ไป เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา

อันดับที่ 5 แม่น้ำมูล

มีความยาว 640 กิโลเมตร

                       เป็นแม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบัน ชื่อของแม่น้ำสายนี้ สะกด “มูล” ซึ่งแต่เดิมนั้น ชาวบ้านในท้องถิ่นจะใช้คำสะกด “มูน” เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึงสิ่งที่มีค่า เป็นมรดกที่สั่งสมเก็บไว้ให้ลูกหลาน สองฝั่งแม่น้ำ เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงได้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และในบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไหลลงสู่แม่น้ำโขง จุดที่บริเวณแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขง จุดดังกล่าวเรียกว่า “แม่น้ำสองสี” ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่งดงามมากค่ะ