ทะเลสาบ ฮาเวีย (Lake Hawea)

“ทะเลสาบฮาเวอา” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเขตโอทาโก (Otago ) ที่ระดับความสูง 348 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 141 กม.² และมีความลึก 392 […]